Om

Herman Nilssons Trävaru startades 1929 av Herman Nilsson i Berga. Företaget ägs och drivs idag av tredje generationen inom samma familj, det är en av grundpelarna till varför vi står för stabilitet och kvalité.

Vi arbetar inom fyra olika områden.
Virkeshandel: Hos oss hittar du sågade och hyvlade trävaror för de flesta behov. Vi exporterar idag mestadels inom Europa, men vi ser världen som vår marknadsplats. I huvudsak kommer våra varor från den svenska sågverksindustrin. Företaget är certifierat enligt PEFC (Certificate No. DNVSE-PEFC-COC-219). 

Bygghandel: Bygghandeln öppnades 1989 och har därefter utvecklats till en välsorterad bygghandel. Hos oss hittar du allt till din byggnation och eftersom vi inte är kopplade till någon kedja bestämmer vi själva över vårt sortiment.

Skogsförvaltning: Företaget äger och förvaltar skog, all skog är PEFC-certifierad.

Fastighetsförvaltning: Vi äger och förvaltar en hyresfastighet i centrala Oskarshamn, hyresfastigheten innehar både restauranger, lägenheter och kontor.

Herman Nilssons Trävaru AB har fått medel från europeiska landsbygdsfonden för att utveckla skogens miljövärden. Flera områden har gallrats för att främja ädellövsutveckling och äldre kulturmiljöer. 

Miljöpolicy

Herman Nilssons Trävaru AB skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC och FSC®´ (FSC-C089427) -krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Följa ILO:s kärnkonversioner gällande:

Barnarbete

Tvångsarbete

Diskriminering på arbetsplatsen

Ansluta till facket, och kollektivavtal


Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Herman Nilssons Trävaru AB skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.


Kontoret
Industrigatan 3
579 40 Berga

Telefon: 0705498040
info@hn-tra.se

Bygghandel
Industrigatan 3
579 40 Berga

Telefon: 0491-590 30
byggshop@hn-tra.se


Om Cookies & GDPR
Copyright © Herman Nilssons Trävaru AB 2024